Review พิเศษ Gyarados ต้อนรับอีเว้นท์ Shiny

อีเว้นท์พิเศษรับปีใหม่ของ Pokemon Sword Shield เปิดโอกาสให้เราเจอ Shiny โค่ยคิงจาก Max Raid Battle ได้ง่ายขึ้นมาก ป๋าเองจอยชาวบ้านไม่นานก็ได้ครบทั้ง NA และ HA เลยคิดว่า เขียนคอนเทนท์พิเศษให้คนที่อยากเล่น Gyarados ไชนี่น่าจะดี เพราะคนที่ได้มาก็ต้องอยากเล่นอยู่แล้ว

Read more