Idol2U : Fern จิ้งจอกสีส้มแห่งวง Granita

Fern จิ้งจอกสีส้มแห่งวง Granita ผู้มาพร้อมดาเมจที่ล้นเหลือ ไม่ว่าจะถ่ายภาพเซทไหน ใครที่กดติดตามเฟิร์นเอาไว้ HP อาจเป็น 0 ได้เสมอ ยิ่งร่วมงานกับ Granita ยิ่งรับรองเลยว่า เราจะได้เห็นเฟิร์นในชุดสวย ๆ บ่อยขึ้น

Read more